برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معنی اسم فرنام

اسم فرنام به معنی بهترین نام، بالاترین نام، نام یکی از سرداران شاپور و باشکوه و زیبا است، جنسیت اسم فرنام پسر بوده و ریشه این اسم نیز فارسی است و حدودا در ایران بیش از ۲,۲۷۰ نفر دارای نام فرنام هستند. این نام به انگلیسی far nam نوشته می‌شود و تلفظ آن به انگلیسی /far nām/ است.