آموزش نماز مغرب

آموزش خواندن نماز مغرب آموزش نماز مغرب: نماز مغرب از نمازهای یومیه و واجب میباشد که پس از غروب آفتاب  به همراه نماز عشا خوانده می‌شود. این نماز از سه رکعت تشکیل شده است. همانطور که میدانید در شیعیان این نماز به همراه  نماز مغرب همزمان خواننده می‌شود، اما سنی مذهب‌ها همانند نماز ظهر و …

ادامه مطلب