منطقه حفاظت شده را تعریف کنید

سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام می کند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع یا دشت و کوهستان باشد. منظقه حفاظت شده به شکل کلی به معنای بخشی از یک زیست بوم …

ادامه مطلب