ارزیابی ریسک به روش FMEA چیست ؟

در ارتش ایالات متحده در دهه ۱۹۴۰، ارزیابی ریسک FMEA برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از شروع پروازهای فضایی سرنشین دار در دهه ۱۹۶۰، این تکنیک محبوبیت بیشتری پیدا کرد. پس از آن، بسیاری از صنایع، FMEA را به عنوان تکنیکی برای کاهش ریسک پذیرفتند، که منجر به ایجاد استانداردهای خاص …

ادامه مطلب