برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است

یادگیری برای وجود ما ضروری است. درست همانطور که غذا بدن ما را تغذیه می کند، اطلاعات و یادگیری مداوم ذهن ما را تغذیه می کند. یادگیری مادام العمر ابزاری ضروری برای هر شغل و سازمانی است.

امروزه یادگیری مستمر بخشی ضروری در کسب مهارت های تفکر انتقادی و کشف راه های جدید ارتباط با مردم از فرهنگ های مختلف است. زندگی بدون یادگیری مداوم غیرقابل تصور است.

حال در جواب سوال که چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است تفکر هفتم میتوان گفت که چون ما همیشه برای یادگیری تلاش می کنیم و درباره چیزهای مختلف تحقیق می کنیم و می آموزیم. انسان باید در همه مراحل زندگی خودش یاد بگیرد و چیزهای جدیدی کشف کند. همچنین یادگیری باعث پیشرفت و رسیدن انسان به کمال و موفقیت می شود. وقتی شما در حال یادگیری چیزی هستید، به آن فکر می کنید و مغزتان در حال پردازش اطلاعات است.

یادگیری به شما کمک میکند که بروز باشید و بیش از پیش بتوانید اعتماد به نفس داشته باشید .